Công nghệ MBBR

Công nghệ MBBR

13-03-2017 16:16:23

Xử lý nước thải bằng công nghệ đệm di động (MBBR).Quá trinh xử lý sử dụng các loại vi sinh vật bám dính, tuy nhiên giá thể ...

Công nghệ AAO

Công nghệ AAO

13-03-2017 16:15:55

Mô tả công nghệ:   AAO cụm từ viết tắt của 3 quá trình: Yếm khí ( Anaerobic), Thiếu khí ( Anoxic), Hiếu khí (Oxic). Công nghệ AAO là quá trình xử lý áp ...

Nước cấp công nghiệp

Nước cấp công nghiệp

13-03-2017 16:15:30

Xử lý nước cấp công nghiệp với phương án tối ưu nhất1.  QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC SÔNG2. THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ ...

Nước ngầm nhiễm Asen

Nước ngầm nhiễm Asen

13-03-2017 16:14:59

Xử lý nước ngầm bằng công nghệ tiên tiến và tối ưu nhất1. ĐẶC TRƯNG CỦA NƯỚC NHIỄM ASEN   Asen hiện diện trong nước ngầm trong ...

Bể Aerotank xử lý nước thải

Bể Aerotank xử lý nước thải

13-03-2017 11:32:14

  Bể Aerotank cũng là một trong những phương pháp xử lý sinh học hiếu khí. Ưu điểm của bể là rất dễ xây dựng và vận ...

Bể UASB xử lý nước thải

Bể UASB xử lý nước thải

13-03-2017 11:31:41

Chúng tôi chuyên tư vấn và lắp đặt Bể UASB là bể xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học kị khí( không có ...

Xử lý rác thải

Xử lý rác thải

13-03-2017 11:31:19

   Rác khu công nghiệp, rác nguy hại, rác sinh hoạt: Các nhà máy sản xuất luôn phát sinh ra một lượng rác công nghiệp cần xử ...

Xử lý khí thải

Xử lý khí thải

13-03-2017 11:29:48

 Xử lý ô nhiễm không khí trong thời đại chúng ta ngày càng ô nhiễm nặng nề bởi các công ty công nghiệp. Cháy rừng, núi ...

Nước sinh hoạt

Nước sinh hoạt

13-03-2017 11:29:10

Tư vấn xây dựng hệ thống xử lý nước sinh hoạt đạt tiêu chuẩn bằng phương pháp tiên tiến tối ưu nhất.   Xử lý nước ...