Đo kiểm môi trường lao động

Đo kiểm môi trường lao động

13-03-2017 16:09:47

Quan trắc đo kiểm môi trường lao động tại nhà máy, xưởng sản xuất và khu công nghiệp.    Quá trình lao động sản xuất tại ...

Lập báo cáo xả thải vào nguồn nước

Lập báo cáo xả thải vào nguồn nước

13-03-2017 11:28:35

 Lập Báo cáo/Đề án xả thải nước thải vào nguồn nước cho doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất.    Báo cáo xả nước thải vào nguồn ...

Hồ sơ môi trường cho doanh nghiệp

Hồ sơ môi trường cho doanh nghiệp

13-03-2017 11:27:57

Sau đây chúng tôi xin đưa ra các thắc mắc mà khách hành hay cần tư vấn. “Sổ tay môi trường” thống kê các thủ ...

Tư vấn quan trắc môi trường định kỳ

Tư vấn quan trắc môi trường định kỳ

13-03-2017 11:27:01

Tư vấn lập báo cáo quan trắc giám sát môi trường định kỳ.       Với mỗi hoạt động của nhà máy, xưởng sản xuất hoặc ...

Quy trình quan trắc môi trường nước mặt

Quy trình quan trắc môi trường nước mặt

13-03-2017 11:25:55

Quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước mặt theo Thông tư số 29 /2011/TT-BTNMT.    Các mục tiêu cơ bản trong quan trắc môi trường ...

Giấy phép quan trắc môi trường

Giấy phép quan trắc môi trường

13-03-2017 11:25:25

  Giấy phép quan trắc môi trường là tên gọi ngắn gọn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.   Giấy chứng ...

Quan trắc môi trường bụi PM10

Quan trắc môi trường bụi PM10

13-03-2017 11:24:58

 Ngày 25 tháng 10 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT về việc ban hành ...

Giám sát môi trường định kỳ

Giám sát môi trường định kỳ

13-03-2017 11:24:19

Tư vấn lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho doanh nghiệp.    Giám sát môi trường định kỳ là công việc thường niên ...

Sổ chủ nguồn chất thải nguy hại

Sổ chủ nguồn chất thải nguy hại

13-03-2017 11:23:12

    Tư vấn lập và xin phê duyệt đăng ký sổ chủ nguồn thải nguy hại.        Đăng ký sổ chủ nguồn chất thải nguy ...

Giấy phép xả thải vào nguồn tiếp nhận

Giấy phép xả thải vào nguồn tiếp nhận

13-03-2017 11:22:40

Tư vấn lập hồ sơ xin cấp giấy phép xả thải vào nguồn tiếp nhận.    Hồ sơ xin cấp giấy phép xả thải là quá trình lập báo ...