Một điều tuyệt vời và đang diễn ra theo xu thế tất yếu: Doanh nghiệp sẵn sàng tăng chi phí bảo vệ môi trường

Một điều tuyệt vời và đang diễn ra theo xu thế tất yếu: Doanh nghiệp sẵn sàng tăng chi phí bảo vệ môi trường

25-04-2017 10:30:59

Doanh nghiệp sẵn sàng tăng chi phí bảo vệ môi trường24/4/2017 11:36:17 AMTrong bối cảnh các vấn đề môi trường xảy ra trên khắp cả ...

Nghị định 33/2017/NĐ-CP ngày 3 tháng 4 năm 2017 về xử phát hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước. Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước là 250.000.000 đồng đối với cá nhân và 500.000.00

Nghị định 33/2017/NĐ-CP ngày 3 tháng 4 năm 2017 về xử phát hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước. Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước là 250.000.000 đồng đối với cá nhân và 500.000.00

17-04-2017 15:23:43

CHÍNH PHỦ-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 33/2017/NĐ-CPHà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2017 NGHỊ ĐỊNHQUY ĐỊNH ...

Phải quan trắc tự động tất cả các hồ chứa

Phải quan trắc tự động tất cả các hồ chứa

13-03-2017 16:18:27

  Phát biểu chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ của lĩnh vực tài nguyên nước trong năm 2017 và các năm tiếp theo diễn ...

Bắc Giang: Dự án trăm triệu USD “trốn” ĐTM

Bắc Giang: Dự án trăm triệu USD “trốn” ĐTM

13-03-2017 16:17:20

 Trong quyết định chủ trương đầu tư Dự án của Công ty TNHH Ja Solar Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt nhấn mạnh ...