Lập báo cáo xả thải vào nguồn nước

Ngày đăng: 13-03-2017 11:28:35

 Lập Báo cáo/Đề án xả thải nước thải vào nguồn nước cho doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất.

    Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước là gì?

    Báo cáo/Đề án xả thải vào nguồn nước là hồ sơ môi trường mà các doanh nghiệp phát sinh nước thải lớn hơn 5m3/ngày.đêm đều phải lập. Theo đó lập Đề án xả nước thải vào nguồn nước đối với trường hợp chưa xả nước thải, Báo cáo hiện trạng xả nước thải đối với trường hợp đang xả nước thải vào nguồn nước. Lập báo cáo xả thải và xin xác nhận để các cơ quan quản lý môi trường, tài nguyên nước nắm được và quản lý tình hình tài nguyên nước khu vực cũng như kiểm soát ảnh hưởng ô nhiễm môi trường của các đơn vị xả thải.

giay-phep-xa-thai-vao-nguon-nuoc

    Những đối tượng nào phải xin cấp phép xả nước thải?

    Theo quy định của Nghị định 201/2013/BTNMT và Thông tư 27/2014/BTNMT thì những đơn vị sau phải lập báo cáo xả nước thải:

    - Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ xả nước thải với quy mô trên 5 m3/ngày đêm

lap-cao-cao-xa-thai

    - Dệt nhuộm; may mặc có công đoạn nhuộm, in hoa; giặt là có công đoạn giặt tẩy;

    - Luyện kim, tái chế kim loại, mạ kim loại; sản xuất linh kiện điện tử;

    - Xử lý, tái chế chất thải công nghiệp; thuộc da, tái chế da;

    - Chế biến khoáng sản có sử dụng hóa chất; lọc hóa dầu, chế biến sản phẩm dầu mỏ;

    - Sản xuất giấy và bột giấy; nhựa, cao su, chất tẩy rửa, phụ gia, phân bón, hoá chất, dược phẩm, đông dược, hoá mỹ phẩm, thuốc bảo vệ thực vật; pin, ắc quy; mây tre đan, chế biến gỗ có ngâm tẩm hóa chất; chế biến tinh bột sắn, bột ngọt;

    - Khám chữa bệnh có phát sinh nước thải y tế;

    - Thực hiện thí nghiệm có sử dụng hóa chất, chất phóng xạ

    Những đối nào không phải xin phép xả nước thải vào nguồn nước?

    - Xả nước thải sinh hoạt của cá nhân, hộ gia đình;

    - Xả nước thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với quy mô không vượt quá 5 m3/ngày đêm và không chứa hóa chất độc hại, chất phóng xạ;

    - Xả nước thải của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung mà hệ thống đó đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và có thỏa thuận hoặc hợp đồng xử lý, tiêu thoát nước thải với tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung đó; (Đơn vị thuộc khu công nghiệp, tòa nhà dịch vụ tổng hợp, ...v.v)

    - Xả nước thải nuôi trồng thủy sản với quy mô không vượt quá 10.000 m3/ngày đêm hoặc nuôi trồng thủy sản trên biển, sông, suối, hồ chứa.

lay-mau-nuoc-xa-thai

    Công việc thực hiện lập báo cáo xả nước thải bao gồm:

    - Khảo sát thực địa về công trình, thu thập dữ liệu cần thiết cho việc lập đề án/báo cáo.

    - Tiến hành đo đạc, lấy mẫu, xác vị trí các điểm (trước và sau hệ thống xử lý nước thải, nước mặt xả vào sông, vào suối của nguồn thải)

    - Phân tích, đánh giá, nghiên cứu tính chất nguồn nước tại cơ sở.

    - Mô tả hệ thống công trình xử lý xả nước thải vào nguồn nước.

    - Phân tích, đánh giá tác động của hiện trạng xả nước và đề xuất các phương pháp giảm thiểu, khắc phục ô nhiễm nguồn tiếp nhận do xả nước thải.

    - Lập các sơ đồ khảo sát, lấy mẫu.

    - Tổng hợp số liệu, hoàn thành báo cáo, đề án.

    - Nộp báo cáo/đề án cho cơ quan nhà nước theo quy định.

lap-bao-cao-xa-thai-vao-nguon-nuoc

    Các tài liệu cần có để lập Báo cáo/Đề án xả thải vào nguồn nước:

    - Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước nơi tiếp nhận nước thải, chất lượng nước thải trước và sau xử lý (thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ), kèm theo sơ đồ vị trí lấy mẫu (vị trí lấy mẫu ở thượng lưu và hạ lưu vị trí xả nước thải) và mô tả thời điểm lấy mẫu ngoài hiện trường (thời tiết, hiện trạng nguồn nước và các nguồn thải xung quanh khu vực vị trí lấy mẫu).

    (Các thông số phân tích nước nguồn tiếp nhận là các thông số theo QCVN hiện hành về chất lượng nước mặt, nước biển ven bờ; các thông số phân tích chất lượng nước thải là các thông số có trong nguồn thải hoặc theo QCVN về chất lượng nước thải hiện hành).

    Ghi chú: Đối với trường hợp xả nước thải vào hệ thống thoát nước chung của khu vực, chỉ yêu cầu kèm theo Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm tiếp nhận khi có quy định của Bộ Xây dựng về tiêu chuẩn thoát nước theo Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 về thoát nước và xử lý nước thải.

    - Số liệu quan trắc chất lượng nước thải, nước nguồn tiếp nhận (nếu có).

    - Văn bản quy định về quy hoạch tài nguyên nước, phân vùng mục đích sử dụng nước, phân vùng xả thải do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tại khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải (nếu có).

    - Các bản vẽ mặt bằng hệ thống thu gom, tiêu thoát nước thải, nước mưa;

    - Báo cáo thuyết minh, bản vẽ thiết kế hệ thống xử lý nước thải;

    - Văn bản hợp lệ việc tổ chức/cá nhân được giao, được thuê hoặc được sử dụng đất để đặt công trình dẫn, xả nước thải trong trường hợp hệ thống dẫn, xả nước thải của tổ chức/cá nhân đề nghị xin phép không nằm trên đất do tổ chức/cá nhân này quản lý.

    - Hợp đồng thuê tổ chức, cá nhân vận hành hệ thống xử lý nước thải và quan trắc hoạt động xả nước thải (đối với trường hợp cơ sở xả nước thải thuê tổ chức, cá nhân khác có đủ năng lực để vận hành và quan trắc).

 

    Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn lập báo cáo/đề án xả nước thải vào nguồn nước!

Tác giả:

Tin cùng chuyên mục

Kế hoạch bảo vệ môi trường

Ngày 13/03/2017

  Tư vấn lập báo cáo và xin xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường.  Tư vấn môi trường đòi hỏi phải có hiểu biết ...

Đề án bảo vệ môi trường

Ngày 13/03/2017

  Tư vấn lập và xin xác nhận Đề án bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp.    Đề án bảo vệ môi trường là gì?    Đề ...

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Ngày 13/03/2017

 Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM dự án, công trình.        Định nghĩa về đánh giá tác động môi trường ...

Giấy phép xả thải vào nguồn tiếp nhận

Ngày 13/03/2017

Tư vấn lập hồ sơ xin cấp giấy phép xả thải vào nguồn tiếp nhận.    Hồ sơ xin cấp giấy phép xả thải là quá trình lập báo ...