Giấy phép quan trắc môi trường

Ngày đăng: 13-03-2017 11:25:25

  Giấy phép quan trắc môi trường là tên gọi ngắn gọn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

   
giay-phep-quan-trac-moi-truong

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường

    Trong đó, tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trong lĩnh vực quan trắc tại hiện trường phải có đủ các điều kiện sau:

    1. Có Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp trong đó có hoạt động quan trắc môi trường.

    2. Có đủ điều kiện về nhân lực thực hiện hoạt động quan trắc hiện trường theo quy định sau đây:

    - Người đứng đầu của tổ chức phải có trình độ từ đại học trở lên;
    - Có đủ số lượng người thực hiện hoạt động quan trắc tại hiện trường theo các thành phần môi trường và thông số quan trắc đề nghị chứng nhận;
    
    - Phải có người trực tiếp phụ trách đội quan trắc tại hiện trường có trình độ đại học trở lên với một trong các chuyên ngành về môi trường, hóa học, sinh học, lâm nghiệp, thổ nhưỡng, vật lý hạt nhân, phóng xạ, địa lý, địa chất và có tối thiểu 24 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực quan trắc môi trường;

    - Người thực hiện quan trắc tại hiện trường tối thiểu phải có trình độ sơ cấp tương ứng với ngạch quan trắc viên sơ cấp tài nguyên môi trường. Trong đó, số người có trình độ sơ cấp chiếm không quá 30% đội ngũ người thực hiện quan trắc tại hiện trường.

giay-chung-nhan-quan-trac-moi-truong

Giấy phép quan trắc môi trường

    3. Có đủ điều kiện về trang thiết bị, phương pháp và cơ sở vật chất thực hiện hoạt động quan trắc tại hiện trường theo quy định sau đây:

    - Có các trang thiết bị, dụng cụ và hóa chất đủ để thực hiện việc lấy mẫu, bảo quản mẫu và đo, thử nghiệm, phân tích mẫu tại hiện trường các thông số quan trắc môi trường của các thành phần môi trường đề nghị chứng nhận bảo đảm độ chính xác và theo đúng phương pháp do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định;
   
     - Có quy trình bảo quản, sử dụng an toàn, bảo dưỡng và kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của nhà sản xuất;

    - Có quy trình sử dụng, vận hành tất cả các thiết bị lấy mẫu, bảo quản mẫu và đo, thử nghiệm, phân tích mẫu tại hiện trường;
    
    - Trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ và an toàn lao động cho người lao động khi thực hiện nhiệm vụ quan trắc tại hiện trường;

    - Có trụ sở làm việc và đủ diện tích đặc thù để bảo đảm chất lượng công tác quan trắc tại hiện trường và quản lý số liệu, kết quả quan trắc.
 
Chúng tôi hiểu được rằng trách nhiệm trong hoạt động lấy mẫu là rất quan trọng trong việc đánh giá tác động môi trường của từng công đoạn sản xuất. Vì vậy chúng tôi ý thức cao trong việc nâng cao uy tín với khách hàng, cùng khách hàng bảo vệ môi trường Việt Nam xanh - sạch - đẹp.
Tác giả:

Tin cùng chuyên mục

Kế hoạch bảo vệ môi trường

Ngày 13/03/2017

  Tư vấn lập báo cáo và xin xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường.  Tư vấn môi trường đòi hỏi phải có hiểu biết ...

Đề án bảo vệ môi trường

Ngày 13/03/2017

  Tư vấn lập và xin xác nhận Đề án bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp.    Đề án bảo vệ môi trường là gì?    Đề ...

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Ngày 13/03/2017

 Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM dự án, công trình.        Định nghĩa về đánh giá tác động môi trường ...

Giấy phép xả thải vào nguồn tiếp nhận

Ngày 13/03/2017

Tư vấn lập hồ sơ xin cấp giấy phép xả thải vào nguồn tiếp nhận.    Hồ sơ xin cấp giấy phép xả thải là quá trình lập báo ...